Vårt koncept är utformat för att minimera tidsåtgång och kostnader som annars är förknippat med att anlita någon för hanteringen.
Det går givetvis bra att även nyttja delar av våran tjänst, exempelvis om man söker endast säkerhetsradering och destruering.

Här nedan följer de väsentliga delarna av vår återtagstjänst:

1. Kunden inleder kontakt och delger oss information
För att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt föredrar vi att på förhand få ta del av en enklare sammanställning. Den bör innefatta vilken typ av utrustning det finns, mängden, vilken typ av lokal den finns i och dess förutsättningar. Efter informationen vi fått gör vi en uppskattad värdering.

2. Hämtning på plats
Tid, plats och tillvägagångssätt avtalas. Hämtning utförs normalt av oss med våra egna fordon. Alternativ är låsbara burar som kunden själv fyller upp eller att utomstående fraktbolag levererar direkt till vår lokal.

3a. Inventering
När vi har utrustningen på plats i vårt lager gör vi en inventering. Vi upprättar ett dokument med information om den inkomna utrustningen.

3b. Registrering av serienummer och stöldskyddsmärkningar
I samma dokument för vi även in serienummer och stöldskydds-tag. Detta gäller endast vissa typer av enheter, ex.vis datorer, servrar, lagringsenheter och dylikt.

4. Gradering och värdering
Vi gör en mer exakt värdering av varje enhet, efter skick och tillstånd. Detta presenteras ihop med ovanstående lista för att ge en god överblick. Kunden informeras och får möjlighet till synpunkter. Först när vi är överens påbörjas nästa steg. Fråga oss gärna om du vill veta mer om våra graderingar.

5. Säker dataradering
Vi har möjlighet att både radera och destruera. I standardkonceptet ingår vanlig säkerhetsradering, med metod som är lämplig för aktuellt lagringsmedium, samt avidentifiering. I det fall detta inte är möjligt tillämpar vi destruering utan extra kostnad. Om kunden önskar raderingscertifikat meddelas detta i den inledande kontakten. Dessa dokument skickar vi ut först efter att hela processen är klar, vilket kan ta upp till 60 dagar beroende på arbetsbelastning.

6. Återvinning och återbruk
Våra tekniker granskar all inkommen utrustning och gör en egen bedömning. Vi strävar efter att återbruka så stor del som möjligt, men det är absolut inget krav på att utrustningen måste vara hel och fungerande. Rekonditionering, uppgraderingar, reparationer och uppfräschning utförs efter behov. Det som inte kan återbrukas återvinns och/eller destrueras enligt gällande regler.

De rekonditionerade enheterna säljs vidare på andrahandsmarknaden till nya brukare. Exempelvis skolor, företag, myndigheter och privatpersoner.

Hur mycket kan jag få för min utrustning?
Många parametrar spelar in men i huvudsak är det ålder, modell och skick som avgör. I samband med värderingen av inkommen utrustning gör vi en kategorisering efter skick och grundläggande funktion. Denna är avgörande för vilken ersättning kunden kan få. Enheter i gott skick som kan återbrukas efter minimalt med arbete ger givetvis mest tillbaka. Enheter som kräver mer arbete än vad de är värda på andrahandsmarknaden kan vi inte ersätta något för. Tänk också på att hämtningens eller fraktens kostnad dras av från utrustningens värde.

Har ni utrustning ståendes idag?
Sammanfatta typ, ålder och generellt skick. Ange även var i landet utrustningen finns. Skicka sedan informationen till oss så kan vi delge er ungefärligt värde och totalkostnad för tjänsten.

Tjänstens utformning är absolut inte skriven i sten, utan skulle man önska anpassning eller förändringar så är det sällan något problem. Vi brukar kunna hitta en lösning som du som kund är nöjd med. Vi kommer dock alltid göra en registrering och säkerhetsradering. Eventuell elektronikåtervinning sköts av vår partner Sims Recycling Solutions.

Värt att notera är att inga externa företag är inblandat i något led av hanteringen innan utrustningen raderats på ett säkert sätt.


Exempel på utrustning som vi köper är:
kontorsmöbler • kontorsinredning • butiksinredning • datorskärmar • stationära och bärbara datorer • kringutrustning • handdatorer • surfplattor • smartphones • skrivare • TV-apparater • signage-skärmar • servrar • nätverksutrustning